Konstrukce a výroba

Konstrukce

 • vypracování výkresové dokumentace strojů, zařízení, přípravků a dílů
 • překreslení ručně zhotovených výkresů do elektronické podoby
 • rozkreslení sestav a zhotovení výrobní dokumentace
 • poradenská a zprostředkovatelská činnost ve strojírenství
 • dokumentace k výrobě plechových dílů včetně .dxf výstupu

Výkresová dokumentace

 • obsahuje výkresy vyráběných dílů, montážních a svařovacích sestav, rozpisky
 • lze doplnit o 3D pohledy, prezentační snímky ve dané pracovní poloze
 • způsob zobrazení a kótování odpovídá možnostem použitého softwaru dle ČSN a ISO
 • dodání výstupní dokumentace dle přání zákazníka

Výroba

 • výroba a montáž kompletního zařízení
 • kusová, malosériová a zakázková výroba dílů na CNC frézce
 • úpravy existujících strojů a zřízení včetně dokumentace (podavače, přídavná zařízení, …)

3D Tisk

 • tisk prototypů
 • výroba vlastních součástí
 • zakázkový tisk